Hem

NYHETER


Dags för årsmöte 7 mars kl 18:30  i NOK-stugan.


Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föredragningslista enligt stadgarna.Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.Fika och prisutdelning.


Välkomna!

Styrelsen


2023-11-19

VILTMÅLSBANORNA STÄNGDA FÖR SÄSONGEN!

Vinter och tjäle kryper allt närmare, där av stänger vi viltmålsbanorna för säsongen. Vi öppnar igen i vår när tjälen gått ur kulfången. Skettbanan är stängd sedan tidgare p.g.a. svinpesten.


2023-09-09

UPPDATERAD! UTBROTT AV AFRIKANSK SVINPEST

Styrelsen i jaktskytteklubben följer händelseutvecklingen och följer jordbruksverkets råd och restrektioner. Eftersom det står på Jordbruksverkets sida att t ex tävlingar (de tog som exempel motortävlingen) som genomförs på en befintlig bana får fortsätta, så väljer vi att tolka in även skjutbanan i det. Viltmålsbanorna 50- och 80m samt trapbanan kommer fortsatt vara öppen. Skeetbanan ligger ute i terrängen och kommer därför att stängas tills vidare.


2023-05-01

NY KOD FÖR VERKSAMHETSÅRET 2023

Idag skickades årets kod ut på sms till alla medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2023. Om du betalt medlemsavgiften utan att fått någon kod, kontakta Oskar Karlsson så ordanar vi det. ALLA SKJUTBANOR ÄR NU ÖPPNA FÖR SÄSONGEN, MED UTANDAG FÖR JAKTSTIGEN.


2023-04-04

MEDLEMSAVGIFT 2023

Dags att betala medlemsavgiften till NJSK. Betala via swish nr 1234778148 eller PG 5119-2573. Medlemsavgiften är 300 kr, om man är 20 år eller yngre betalar man 150 kr. Betala senast den 30/4, för att få ny kod på sms. Byte av kod till banorna kommer att ske den 30/4.


2023-03-01

KALLELSE ÅRSMÖTE

Årsmöte i NOK-stugan onsdag den 22 mars kl 18:30


2023-02-16

JAKTSTIG STÄNGD

P.g.a. annalkande blyförbund tvingas jaktskytteklubben stänga jaktstigen tilfälligt.